skip to Main Content

Política de privadesa i galetes

Altres llengües

Español | English

 

Els donem la benvinguda a la nostra web i els recomanem conèixer aquests termes abans que ens faciliti les seves dades personals en ella, ja que és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.
Volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat.

Qui som

Propietari: STIU 3000, S.L.U., d’ara endavant STIU3000
NIF: B25755562
Domicili: Carrer de l’Orri, 27, 25700 de la Seu d’Urgell, Lleida
Telèfon +34 973 352 168
Correu electrònic: info@stiu3000.com
Hosting: 10DENCEHISPAHARD, S.L. (proveïdor de hosting d’STIU3000 dins de la UE) utilitzant com a nom comercial cdmon amb NIF núm. B62844725 i domicili en C/ Girona 81-83 local 6 de Malgrat de Mar 08380, e-mail info@cdmon.com.

Drets d’autor

Els drets d’autor de tots els documents, imatges i continguts, són propietat exclusiva d’STIU3000, i estan protegits per la Unió Europea i les lleis i tractats de drets d’autor internacionals.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial dels continguts i imatges d’aquest web, necessita el consentiment exprés i escrit de STIU3000.

Cap fotografia d’aquest lloc web és de domini públic i, per tant, no es pot descarregar. La violació d’aquest avís de copyright serà perseguida amb tot el rigor de la llei i els infractors podran ser declarats legalment responsables de tots els danys resultants.

Quines dades personals recollim i per què

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també anomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Mèdia

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Les teves dades del formulari de contacte, seran recollides per mitjà d’aquest i són tractades de forma confidencial. Només són utilitzades per poder gestionar les respostes a la consulta.

Informació general

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Normes de participació i l’avís legal el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.stiu3000.com. La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que STIU3000 dona a les vostres dades de caràcter personal com a usuari del lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.stiu3000.com passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (en endavant, “l’usuari”).

El present lloc web és titularitat de la companyia de la societat STIU3000, S.L.U., amb domicili social al carrer de l’Orri, 27, 25700 de la Seu d’Urgell, Lleida i C.I.F.: B25755562.

Al Lloc Web trobareu a la vostra disposició la present Política de Privacitat en català, castellà i anglès perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. És possible que variï amb el temps a conseqüència de canvis al lloc web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ens obligui a fer futures modificacions. Per això, STIU3000 es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomana llegir detingudament la Política de Privacitat sempre que s’accedeix al Lloc Web.

Confidencialitat

STIU3000 es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

STIU3000 garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

Enllaços

STIU3000 no respon dels Enllaços (Links) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que STIU3000 aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per STIU3000 ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d’informació personal.

Xarxes socials

Podem utilitzar les xarxes socials com a mitjà de comunicació i promoció dels nostres productes i serveis. En cap cas utilitzem les dades per a finalitats no permeses. No ens fem responsables dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els usuaris publiquin en els nostres comptes creats en Instagram, Facebook, Twitter, etc. Pot utilitzar els nostres continguts per a finalitats lícites, sempre que faci esment al seu origen o autor. Tingui en compte que la utilització de les xarxes socials està condicionada a les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és STIU3000 S.L.U., i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors, així com la venda en línia de productes i la resolució de consultes.

Les dades personals no se cedeixen a tercers (a excepció de l’obligació legal) i es conserven durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic info@stiu3000.com o adreçant-se per correu ordinari al responsable del fitxer ubicat a carrer de l’Orri, 27, 25700 de la Seu d’Urgell, Lleida, en tots dos casos amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

Informació sobre cookies

STIU3000 utilitza galetes (‘cookies’) en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galeta és un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

En aquest web s’utilitzen cookies de Google per mostrar anuncis publicitaris basats en anteriors visites al web o a altres webs que també mostren anuncis de Google. Els usuaris poden optar per no admetre el seguiment mitjançant cookies de publicitat accedint a: https://www.google.com/settings/ads

Tipus de cookies

  • Cookies de Registre: Per a identificar l’usuari que ha iniciat sessió.
  • Cookies de Publicitat: Per a poder oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l’usuari, sigui directament o a través de tercers anomenats Adservers
  • Cookies Analítiques: Per obtenir informació relacionada amb el mesurament de l’audiència.
  • Cookies sobre Geo-localització: Donen informació sobre la ubicació geogràfica de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de ‘cookies’, amb la possibilitat, si ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per a accedir a STIU3000 no és preceptiva la instal·lació de ‘cookies’.

Segons el tipus de navegador que utilitzi l’usuari pot dehsabilitar l’ús de les cookies a :

  • Chrome: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i seguretat > Configuració del contingut
  • Firefox:  Opcions > Privadesa i seguretat
  • Edge: Configuració > Configuració avançada > Privadesa i serveis
  • Safari: Preferències > Privadesa

LSSICE

Així mateix, informem que no fem servir aquestes dades per enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l’interessat, segons el que estipula la LSSICE.

Comunicacions

Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, STIU3000 designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l’usuari designa expressament com a domicili el que figuri en el formulari de sol·licitud. Per portar a terme la contractació, s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça de correu electrònic (e-mail) proporcionada per a les comunicacions amb STIU3000, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent (encara que no l’únic). En general l’usuari es compromet i obliga a tenir actualitzats de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i ha de comunicar, de forma fefaent, qualsevol canvi. La falta de la dita comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en l’adreça que constava en el formulari.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El mer fet de la utilització dels serveis aquest lloc web pressuposa l’acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció espanyola.

Així mateix, i amb l’excepció del que s’expressa en el paràgraf següent, les parts que hi intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als Jutjats i Tribunals amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no s’aplica en el cas que una de les parts sigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s’aplicaria preferent el lloc designat en la dita legislació.

Canvis en la Política de Privacitat

STIU3000 es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.